మమ్మల్ని మీరిలా చేరుకోవచ్చు....

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే -

1) టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చిరునామా:- t.me/teluguthesis
2) ఫేస్ బుక్ పేజ్ చిరునామా :- fb.com/teluguparishodhana
3) ట్విట్టర్ చిరునామా: twitter.com/teluguthesis
4) Whatsapp group: https://bit.ly/TeluguThesis

లేదా ఈ కింద డబ్బాలో మీ ఈ మెయిల్ అడ్రస్ రాయడంవల్ల

ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

28 బాలవ్యాకరణం తత్సమపరిచ్ఛేదం సంబోధన ప్రథమా రూపాలు Sambodhana Prathama ...

32. సంబోధనంబునం దేకార్థంబయిన పదంబు తుది యుకారంబున కకారంబగు.

33. సంబోధనంబునందుఁ బదంబు తుది యకారేకారంబులకు దీర్థంబు విభాషనగు.

34. కృతొత్కంబగు సంస్కృతనామంబు సంబుద్ధిడుఙఞనకు లోపంబు విభాషనగు.

35. ఉదంత సంస్కృత నామంబు మీఁది సంబుద్ధిఙఞనకు నుకారంబు ప్లుతం బాదేశంబు విభాషనగు.

36. సంబోధనంబు నందు బహువచనంబున కారగాగమంబగు.

37. మధ్యమ పురుషయోగంబునం దారగాగమంబు విభాషనగు.

38. అదంతంబు దీర్ఘపూర్వ లోపధంబయిన మహత్తుమీఁది విభక్తి లకారంబునకు రేఫంబగు.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment

అనుసరించువారు