మమ్మల్ని మీరిలా చేరుకోవచ్చు....

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే -

1) టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చిరునామా:- t.me/teluguthesis
2) ఫేస్ బుక్ పేజ్ చిరునామా :- fb.com/teluguparishodhana
3) ట్విట్టర్ చిరునామా: twitter.com/teluguthesis
4) Whatsapp group: https://bit.ly/TeluguThesis

లేదా ఈ కింద డబ్బాలో మీ ఈ మెయిల్ అడ్రస్ రాయడంవల్ల

ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

27 బాలవ్యాకరణం తత్సమ పరిచ్ఛేదం అజంతాల్లో నక్ నిక్ నుగాగమాలు Ajanta shabdallo Nak Nik Nuk agamalu


24. అనుదంత మగు తెనుఁగు డుమంతమునకు నిగాగమము నిత్యముగా నగును.

25. డుమంతంబు మీఁది నవర్ణకంబు నుత్వంబున కిత్వంబగు.

26. ఇకారంబు మీఁది కు - ను - వు క్రియావిభక్తుల యుత్వంబున కిత్వంబు రాదు.

27. ఈ ధాతుయుష్మదర్థంబుల మీఁది వాని యుత్వంబున కిత్వంబు రాదు.

28. కువర్ణకంబు పరంబగునపు డుకార ఋకారంబులకు నగాగమంబగు.

29. ఉకార ఋకారంబుల కందు వర్ణకము పరంబగునపుడు నుగాగమంబగు.

30. ఆగమ ము - వు వర్ణంబుల కందు వర్ణకము పరంబగునపుడు నుగాగమంబు విభాషనగు.

31. బహుత్వంబున, ద్వితియాది విభక్తులకు లడాగమంబగు.


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment

అనుసరించువారు