మమ్మల్ని మీరిలా చేరుకోవచ్చు....

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే -

1) టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చిరునామా:- t.me/teluguthesis
2) ఫేస్ బుక్ పేజ్ చిరునామా :- fb.com/teluguparishodhana
3) ట్విట్టర్ చిరునామా: twitter.com/teluguthesis
4) Whatsapp group: https://bit.ly/TeluguThesis

లేదా ఈ కింద డబ్బాలో మీ ఈ మెయిల్ అడ్రస్ రాయడంవల్ల

ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

25 బాలవ్యాకరణం తత్సమ పరిచ్ఛేదం విభక్తులు వచనాలు Vibhaktulu Vachanalu

1. డు - ము - వు - లు - ప్రథమ.

2. నువర్ణంబు - ద్వితీయ.

3. చేత - తోడ - తృతియ.

4. కొఱకు - కయి - చతుర్థి.

5. వలన - కంటె - పట్టి - పంచమి.

6. కు - యొక్క - లోపల - షష్ఠి.

7. అందు - సప్తమి.

8. తృతీయాదులకు నుగాగమంబగు.

9. కయి, పట్టి, యొక్కలకు నుగాగమంబు లేదు.

10. చేత, తోడ, లోపల వర్ణకంబుల ప్రథమాక్షరంబులు వైకల్పికంబుగా శేషించు.

11. ప్రత్యయంబు వర్ణకంబని ప్రాచీనులు వ్యవహరింతురు.

12. లువర్ణంబు బహువచనంబు.

13. తక్కినవి యుభయంబులు.

14. ఓ యామంత్రణంబునందగు.

15. ఓ శబ్దంబునకుం బురుష నీచ స్త్రీ పురుషామంత్రణంబులందు యి - సి - రి వర్ణంబులు విబాష సంతాగమంబులగు.

16. ఓరి యోసి మైత్రియందుం గలవు.


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment

అనుసరించువారు